Yes, geslaagd!

06-07-2023
De uitslag van tijdvak 2 is nu ook bekend!

Op woensdag 14 juni jl. ontvingen de eindexamenkandidaten van Revius Wijk de uitslag van tijdvak 1 van het centraal eindexamen. Voor de meeste leerlingen betekende dit dat de vlag uit kon, maar een klein aantal leerlingen kwam nog punten tekort om te slagen voor het vmbo- of havo-examen. Zij gingen dus nog een keer met de neus in de studieboeken om in tijdvak 2 een herkansing te doen. De resultaten hiervan werden op donderdagochtend 6 juli bekend gemaakt.

Voor het vmbo slaagde 93,5% van de leerlingen, voor de havo behaalde 88,0% een diploma. Prachtige resultaten. De school is trots op alle geslaagden en dat vroeg om feest tijdens de diploma-uitreikingen van donderdagmiddag en -avond 6 juli.