Missie en Visie

Natuurlijk willen we het beste voor al onze leerlingen. We willen dat onze leerlingen goed zijn voorbereid op hun toekomst, de maatschappij en hun vervolgopleiding. In onze missie en visie verwoorden we hoe we dat voor ons zien: het doel van ons onderwijs en hoe we daar willen komen.

Ons schoolplan 2019-2023 beschrijft wat we nu goed doen en willen behouden. Tegelijkertijd staat hierin ook wat we nog willen bereiken, het werpt een blik op de toekomst. Waar willen we naartoe? Wat gaan we ontwikkelen in de komende jaren – om dat goede onderwijs en die goede begeleiding nog beter te maken, vanuit de basis die er nu is?
Het schoolplan schept de kaders voor de ontwikkeling van onze school in de komende vier jaar. Het beschrijft waar we naartoe willen en waaróm, maar laat ruimte voor het ‘hoe’.

Missie

We laten leerlingen tot hun recht komen in hun ontwikkeling tot individuen met verantwoordelijkheid voor zichzelf en de wereld om hen heen, nu en in de toekomst.

Kernwaarden zijn: gemeenschappelijk, respectvol, uitdagend en kansrijk.

Visie

Op Revius Wijk leren de leerlingen in een kleinschalige en veilige omgeving waar zij gekend, gezien en gehoord worden.

We dagen leerlingen uit tot leren en we wekken belangstelling door vragen te stellen en hen na te laten denken over de rol in de wereld.  Keuzes kunnen maken en leren hierop te reflecteren staan aan de basis van de ontwikkeling van ieder kind.

We gebruiken digitale leermiddelen, waardoor de lessen interactief zijn. Bovendien worden leerlingen hierdoor vaardig in het gebruik van ICT en moderne media. In de klas wordt de lesstof zoveel mogelijk verweven met levensechte vraagstukken. We vinden het belangrijk dat leerlingen hierbij regelmatig samenwerken. Op deze manier heeft leren echt nut voor de toekomst.

“Onze kernwaarden zijn: gemeenschappelijk, respectvol, uitdagend en kansrijk."