Opleidingsschool

Revius Wijk maakt deel uit van de Opleidingsschool Zuid-Oost Utrecht (OZU) en heeft een samenwerkingsverband met de Hogeschool Utrecht (HU) , de universiteit van Utrecht (UU) en de Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN).

Studenten van deze instituten zijn bij ons van harte welkom om voor langere of kortere tijd stage te lopen. Ook is het mogelijk voor studenten om hun stage te vervullen in een bestaande vacature. Per jaar ontvangen wij ongeveer 15 studenten, verdeeld over verschillende secties en leerhuizen.

Ons uitgangspunt is wederkerigheid: leren doen we samen

Begeleidingsteam

Revius Wijk beschikt over een professioneel begeleidingsteam bestaande uit ervaren , enthousiaste en gecertificeerde werkplekbegeleiders, een schoolopleider en een begeleider voor nieuwe docenten.
Daarnaast beschikken wij over een instituutsopleiders die vanuit de HU en de UU verbonden zijn aan onze school.
De schoolopleider en de instituutsopleiders zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het opleidingsprogramma binnen de school, zoals bijvoorbeeld de intervisiebijeenkomsten en themabijeenkomsten.

Uitgangspunt

De student deelt in onze kennis en ervaring en krijgt volop ruimte om te groeien in het vak en kennis te maken met alle facetten van het leraarschap. Omgekeerd leren wij graag van onze studenten en staan wij open voor hun inbreng. Naast een kennismakingsgesprek met de werkplekbegeleider, waarin de leerdoelen en de verwachtingen worden uitgesproken, is er een gezamenlijke startbijeenkomst aan het begin van het schooljaar.

Dynamiek

Leren is dynamisch en houdt nooit op. Studenten brengen dynamiek in de school en houden de school mede in beweging. De kleinschaligheid van onze leerhuizen biedt een student de ultieme mogelijkheid om veilig te leren.

Stagevacatures

Onze stagevacatures zijn vanaf april zichtbaar op de site ‘onstage’. Revius Wijk is ook vertegenwoordigd op de banenmarkt van de HU, die twee keer per jaar georganiseerd wordt.
Meer info? Via de schoolopleider: c.smit@reviuswijk.nl

Documentaire

Bekijk hieronder de documentaire waarin studenten Jet en Thom gevolgd worden tijdens een schooljaar.
Hun verhaal geeft een mooi beeld van hoe wij werken aan de opleidingen en begeleiding van aankomende docenten.