Inspectie

In het voorjaar van 2013 heeft de inspectie ons vmbo-t bezocht. Dit was een bezoek ten behoeve van de jaarlijkse Staat van het Onderwijs, onderwijsverslag, dat de inspectie elk jaar voor de Tweede Kamer maakt.

Ook werd tijdens het bezoek een nieuw onderzoekskader getoetst. De bevindingen van de inspectie waren positief.

De volledige rapporten zijn in te zien via: www.onderwijsinspectie.nl

Vertrouwensinspecteur

Binnen de Inspectie van het Onderwijs heeft een klein team van inspecteurs, naast hun toezichthoudende taak, een bijzondere taak: zij zijn vertrouwensinspecteur (VI).

Ouders, leerlingen, docenten, directies en besturen, maar ook vertrouwenspersonen kunnen de vertrouwensinspecteur van de Inspectie van het Onderwijs raadplegen wanneer zich in of rond de school (ernstige) problemen voordoen op het gebied van:

  • seksuele intimidatie en seksueel misbruik (zedenmisdrijven)
  • psychisch en fysiek geweld
  • discriminatie en radicalisering

De vertrouwensinspecteurs zijn alle werkdagen tijdens kantooruren (08.00-17.00 uur) bereikbaar op het nummer: 0900 111 3 111 (lokaal tarief).