Werkoriëntatie Project (WOP)

Al meer dan 20 jaar laten we leerlingen kennismaken met de arbeidsmarkt in verschillende sectoren in de regio. Dit project is begonnen met stages voor vmbo-tl 3 leerlingen. In de loop der jaren zijn daar gastsprekers, een bedrijvenmarkt en bedrijfsbezoeken voor havo 3/vwo 3 leerlingen bijgekomen.

Het doel van dit Werkoriëntatie Project (WOP) is om leerlingen, die hun profielvakken in de derde klas moeten kiezen, kennis te laten maken met de diversiteit van de wereld van werk met de bijpassende beroepen en werkzaamheden.

Oriëntatie werkveld

In januari gaan de leerlingen uit klas 3 van vmbo-tl/havo/vwo op stage of bedrijfsbezoek, bij voorkeur bij bedrijven in de regio.

Via een lijst met aangemelde bedrijven of instellingen kunnen leerlingen aangeven waar zij graag naar toe willen. Leerlingen maken dan kennis met bedrijven of instellingen en dat geeft hen een beter inzicht in de diversiteit aan functies en activiteiten.

Voor de bedrijven zelf wordt hierdoor juist het imago positief gestimuleerd en werken zij mee aan de vorming van wellicht hun potentiële arbeidskracht van de toekomst.

Bedrijvenmarkt

Aan het eind van het stagetraject wordt het bedrijf of instelling in het zonnetje gezet door de vmbo-tl 3 leerling, die daar stage heeft gelopen. Deze bedrijvenmarkt wordt gehouden in de aula van Revius Wijk.