Historie Revius Wijk

Eeuwfeest

Op zaterdag 1 oktober 2022 was het zover, ons Eeuwfeest. En wat een feest is het geweest, zoveel gesprekken, foto’s ver…

Het begin

Afgelopen najaar ontdekten wij door een aantal oude foto’s uit 1983 van een carnavalskar, waarop stond dat de school 60 jaar …

De jaren 1915-1922

In de jaren na 1915 zijn er gesprekken geweest om tot een M.U.L.O te komen met de Pastoor H.B.G. van Leer, hij vertegenwoordi…

Jubileumboek

Vanwege het eeuwfeest is er een jubileumboek vol verhalen, anekdotes, foto’s e.d. samengesteld. Dit boek is, zolang de …

1963 tot heden

Tussen 1963 en het heden hebben we diverse locaties betrokken.