Gekend, gezien en gehoord door kleinschaligheid

Revius Wijk: kleinschalig waardoor de leerling gezien, gehoord en gekend wordt.

Schooltjes in de school

Wij zijn ervan overtuigd dat kleinschaligheid positief werkt op de werksfeer en het begeleiden van de leerlingen. Hier zijn we dan ook volledig op ingesteld en ons gebouw is er speciaal voor ontworpen. In ons kleurrijke gebouw hebben we vijf ‘schooltjes in de school’. Dit noemen we onze leerhuizen. Een ‘huis’, omdat je je als leerling hier thuis kan voelen en je gezien, gehoord en gekend kan weten. In het leerhuis krijg je ook het grootste deel van je lessen. Je komt er graag en als je de school verlaat, heb je heimwee naar deze plek.

In een leerhuis vind je instructielokalen, een gemeenschappelijke ruimte, een gezellig relaxhoekje, de lockers van de leerlingen en een werkkamer voor docenten. In een leerhuis vind je vaak twee of drie leerjaren van één niveau, dus bijvoorbeeld havo 1, 2 en 3 of vmbo-tl 3 en 4.

Verschillen met andere scholen?

Hoe ziet het onderwijs er in de praktijk uit? Eigenlijk niet eens zo heel anders dan op andere scholen. We hebben gewoon klassen met leerlingen, per niveau. Als leerling krijg je les in allerlei vakken: je krijgt uitleg en je maakt opdrachten. Net als op veel andere scholen werken we met studieplanners en wordt gecontroleerd of je je werk hebt gemaakt. We hebben praktijklokalen voor de bètavakken (scheikunde, biologie en natuurkunde), voor techniek en de kunstvakken. Ook hebben we zeer goed uitgeruste gymzalen, zelfs met een klimwand. Leerlingen maken werkstukken, toetsen, geven presentaties, net als op veel andere scholen.

Maar – en nu komen de verschillen – bij ons is een deel van de lessen in een instructielokaal en een deel in de gemeenschappelijke ruimte. In de gemeenschappelijke ruimte werken leerlingen onder begeleiding van docenten aan opdrachten voor een of meerdere vakken, samen of individueel. Ook geven we je de ruimte om zelf te plannen wanneer hij of zij werkt aan een bepaald vak. Natuurlijk worden de leerlingen hierbij ook geholpen door de docenten en de leerhuisassistenten.

Leraren en leerlingen kennen elkaar

Nog een belangrijk verschil met andere scholen: bij ieder leerhuis hoort een vast docententeam, plus een leerhuisassistent én een leerlingbegeleider. Zij kennen jullie allemaal goed omdat zij ook voornamelijk lesgeven aan klassen uit het leerhuis. Je spreekt elkaar makkelijk even aan. Zo blijven leerlingen goed in beeld en is het voor de leraren en leerlingbegeleider makkelijk om kennis en ervaringen uit te wisselen. Samen ben je verantwoordelijk voor een fijn leerhuis waarin je goed kunt werken.

 

Voorbeeld:

In het lesuur in het instructielokaal geeft de docent aardrijkskunde uitleg over het onderwerp ‘regen en wind’.  In een volgend lesuur aardrijkskunde ga je onder begeleiding van de docent aardrijkskunde aan de slag in de gemeenschappelijke ruimte, met een specifieke opdracht over ‘regen en wind’. Ben je klaar met de opdracht, dan kijk je in de studieplanner of er nog een andere opdracht klaarstaat. Loop je op schema, dan kies je een opdracht voor een ander vak. Sommige leerlingen kunnen deze vrijheid nog niet aan: zij moeten zich dan houden aan de stof die voor (in dit geval) aardrijkskunde op de planning staat. Hierin maken we echt verschil tussen leerlingen en begeleiden we ze om beter te worden in het zelfstandig werken.

 

Waarom werkt onze aanpak?

Voor heel veel leerlingen is het moeilijk om urenlang geconcentreerd te werken uit een lesboek. Op Revius Wijk zorgen we ervoor dat we afwisseling aanbrengen in de lessen. De gemeenschappelijke ruimte leent zich uitstekend voor actieve opdrachten waarbij overlegd wordt en leerlingen kunnen samenwerken. Hiervoor gebruiken we de iPad vanzelfsprekend ook.

Loop gerust eens binnen om te zien hoe er in een leerhuis gewerkt wordt. Ouders kunnen zich hiervoor na de open lesmiddag via de website aanmelden. Onze aanpak heeft succes! Met onze slagingspercentages horen we al jaren tot de best scorende scholen van Nederland.