Activiteiten

Op Revius Wijk vinden we het belangrijk dat we je ook activiteiten buiten het gewone schoolwerk aanbieden.

Introductie

Dat doen wij op veel verschillende manieren: eendaagse excursies, uitwisselingen, excursies naar het buitenland, sport- en spelactiviteiten, stages, onderzoek in de omgeving in het kader van natuur- en milieueducatie en andere projecten. Deze activiteiten worden door de leerhuizen of door een bepaald vak georganiseerd, voor je eigen klas of voor bijvoorbeeld heel leerjaar twee.

Maatschappelijke stage (M@S)

Maatschappelijke stage is een vorm van leren binnen of buiten de school, waarbij je vrijwilligerswerk doet onder verantwoordelijkheid van de school. Maatschappelijke stage voor jongeren staat in de politiek en de samenleving volop in de belangstelling. Onze school was één van de eerste scholen in Nederland waar het project Maatschappelijke stage van start ging. Alle tweede klassen nemen hieraan deel. Binnen schooltijd wordt tijdens mentorlessen en de lessen economie regelmatig aandacht besteed aan dit project. Het vrijwilligerswerk zelf vindt na schooltijd plaats: in het verzorgingstehuis, op de kinderboerderij, bij de sportclub en vele andere instellingen in en rond Wijk bij Duurstede. De leerlingen houden zich in de tweede klas totaal ongeveer twintig uur met de maatschappelijke stage bezig.

Ook de brugklassers doen mee met de maatschappelijke stage. In het voorjaar wordt deze stage aangeboden aan álle brugklassers in de vorm van een tiental projecten.

LOB

LoopbaanOriëntatieBegeleiding

In het kader van Loopbaanoriëntatiebegeleiding hebben we al jaren een succesvol project: het werkoriëntatieproject (WOP) in het derde leerjaar vmbo-t. De leerlingen van deze klassen gaan een volle week op stage bij een bedrijf, een zorginstelling, winkel, school enz. Ze moeten zelf hun stageadres zien te vinden, er solliciteren, een verslag maken van hun bevindingen en als afsluiting dit op school presenteren voor hun ouders en verdere genodigden. Voor verscheidene leerlingen is het arbeidservaringproject een opmaat voor hun latere beroepskeuze.

Ook voor de klassen havo en vwo 3 is er een WOP. Je maakt dan kennis met beroepsbeoefenaars uit verschillende werksectoren aan de hand van gastlessen. Daarnaast bezoek je Wijkse bedrijven. Op die manier wordt er kennis genomen van de verschillende beroepsmogelijkheden. Hierna kan de koppeling gemaakt worden naar een profielkeuze.

Plusweken

In de eerste en laatste schoolweek en in alle laatste weken van iedere periode, is er een ‘plusweek’. Hét moment voor activiteiten die net wat anders zijn dan anders. Soms zijn er dan excursies, projecten en introductieactiviteiten. Een leuke week die iedere periode op een vrolijke manier afsluit.

Projecten

We organiseren diverse projecten, de sportiefste klas van de school en Revius’s Got Talent.