Activiteiten en projecten

Op Revius Wijk bieden we geregeld activiteiten aan buiten het gewone schoolwerk om. We vinden het belangrijk om dichtbij de maatschappij te staan.

Dichtbij de maatschappij

Door aandacht te hebben voor de maatschappij waarin we leven, worden leerlingen voorbereid op hun toekomst. Want: jouw toekomst, onze aandacht. Dit doen we bijvoorbeeld door de maatschappelijke stages. Leerlingen staan op deze manier stil bij hun rol in de samenleving en welke betekenis zij kunnen geven. Ook halen we wat buiten is naar binnen (denk aan gastsprekers op de profieldagen) en gaan we naar buiten (denk aan excursies, werkweken en projecten).

Maatschappelijke stage (M@S)

Maatschappelijke stage is een vorm van leren binnen of buiten de school, waarbij je vrijwilligerswerk doet onder verantwoordelijkheid van de school. Maatschappelijke stage voor jongeren staat in de politiek en de samenleving volop in de belangstelling. Onze school was één van de eerste scholen in Nederland waar het project Maatschappelijke stage van start ging. Alle tweede klassen nemen hieraan deel. Binnen schooltijd wordt tijdens startmomenten en de lessen economie regelmatig aandacht besteed aan dit project. Het vrijwilligerswerk zelf vindt na schooltijd plaats: in het verzorgingstehuis, op de kinderboerderij, bij de sportclub en vele andere instellingen in en rond Wijk bij Duurstede. De leerlingen houden zich in de tweede klas totaal ongeveer twintig uur met de maatschappelijke stage bezig.

Ook de brugklassers doen mee met de maatschappelijke stage. In het voorjaar wordt deze stage aangeboden aan álle brugklassers in de vorm van een tiental projecten.

LOB

Loopbaan Oriëntatie & Begeleiding

In het kader van Loopbaanoriëntatie en Begeleiding (LOB) hebben we al jaren een succesvol project: het werkoriëntatieproject (WOP) in het derde leerjaar vmbo-t. De leerlingen van deze klassen gaan een volle week op stage bij een bedrijf, een zorginstelling, winkel, school enz. Ze moeten zelf hun stageadres zien te vinden, er solliciteren, een verslag maken van hun bevindingen en als afsluiting dit op school presenteren voor hun ouders en verdere genodigden. Voor verscheidene leerlingen is het arbeidservaring project een opmaat voor hun latere beroepskeuze. Ook voor de klassen havo en vwo 3 is er een WOP. Je maakt dan kennis met beroepsbeoefenaars uit verschillende werksectoren aan de hand van gastlessen. Daarnaast bezoek je Wijkse bedrijven. Op die manier wordt er kennis genomen van de verschillende beroepsmogelijkheden. Hierna kan de koppeling gemaakt worden naar een profielkeuze. In het filmpje hiernaast vertelt één van onze decanen nog wat meer over LOB.

Plusweken

Elke periode wordt afgesloten met een plusweek. In deze plusweek worden activiteiten georganiseerd die vaak net even anders zijn. Denk hierbij aan excursies, projecten, sport- en spelactiviteiten en lezingen van gastsprekers. Het leuke is dat de plusweek georganiseerd wordt door jouw docententeam. Deze docenten staan dichtbij jou en weten dus wat jij leuk vindt en daar wordt het programma natuurlijk op aangepast.

Sportiefste klas

Elk jaar strijden de eerste klassen op woensdagmiddag om de titel Sportiefste klas. Een klas zet per onderdeel zijn beste mensen in en verdient punten voor activiteiten als voetballen, darten, streetdance, skeeleren, touwtrekken, badminton, basketbal enz. Het bijzondere aan dit project is dat bijna iedereen wel ergens aan meedoet. Dit project staat onder de enthousiaste begeleiding van de docenten lichamelijke opvoeding.

Cultuur

Om kennis te maken met wat de wereld om je heen te bieden heeft, besteden we graag aandacht aan cultuur. Door cultuur dichterbij te halen, kun je ervaren en beleven wat jou blij maakt of raakt. Tijdens het tweejaarlijkse Cultifest ondernemen leerlingen allerlei mooie activiteiten. Of het nou om dans, muziek, theater, acrobatiek of iets beeldends gaat: voor iedereen zit er iets bij.

Overige projecten

Een greep uit de overige projecten en excursies:

  • Brugklasintroductie voor alle brugklassen
  • Excursie van de leerlingen in de vierde klassen vmbo-t met aardrijkskunde en Duits naar het Ruhrgebied
  • (K)CKV-lessen in vmbo-t 3 en havo 4 (culturele en kunstzinnige vorming)
  • Werkweek vmbo-t3 naar Tilburg
  • Werkweek havo-4 naar Düsseldorf
  • Excursies naar bedrijven en instellingen in het kader van de “oriëntatie studie en beroepen” (vmbo-2)