Instroom hogere leerjaren

Het kan zijn dat een leerling in een hoger leerjaar wil instromen op Revius Wijk. Dat kan gebeuren door een verhuizing of misschien vanuit een pedagogische vraag.

Een verzoek voor aanmelding in een hoger leerjaar kan via onderstaand formulier worden ingediend. Dit verzoek zal behandeld worden door de afdelingsleider van de betreffende opleiding. Deze zal zo snel mogelijk contact met u opnemen.

Verzoek aanmelding hoger leerjaar