Instroom hogere leerjaren

Het kan zijn dat een leerling in een hoger leerjaar wil instromen op Revius Wijk. Dat kan gebeuren door een verhuizing of misschien vanuit een pedagogische vraag.

Voor het aanmelden van een leerling voor een hogere klas kan onderstaand formuiler ingevuld worden. De aanmelding zal behandeld worden door de afdelingsleider van de betreffende opleiding.

Aanvraag aanmeldingsformulier instroom hogere leerjaren