Instroom hogere leerjaren

Ben jij benieuwd naar Revius Wijk en zou je in een hoger leerjaar willen instromen? Een verzoek voor aanmelding in een hoger leerjaar kan via onderstaand formulier worden ingediend.

De afdelingsleider of de decaan neemt dan contact op met je ouders)/verzorger(s). Naast een intakegesprek wordt er ook contact opgenomen met de school van herkomst. Mogelijk volgt er nog een gesprek met de zorgcoördinator en/of de decaan.

De afdelingsleider neemt een besluit over de aanmelding en daarna kun je jouw ouders vragen om de inschrijving te voltooien door het inschrijfformulier in te vullen en in te leveren bij onze leerling-administratie en daarna worden jullie verder geïnformeerd over de overstapprocedure.

Verzoek aanmelding hoger leerjaar