VMBO-T exameninfo

Uiteraard hopen we samen met u dat uw kind slaagt voor zijn/haar examen vmbo-t. Waarschijnlijk wilt u graag af en toe een vinger aan de pols houden.

Tijdens het schooljaar zijn alle behaalde resultaten van uw zoon/dochter in te zien via de menu-items “Cijfers” en/of “Examendossier”. Omdat u zo altijd op de hoogte bent van de cijfers, worden er geen rapporten meer met de leerlingen meegegeven. Eind april/begin mei wordt het overzicht schoolexamencijfers aan alle t4-leerlingen uitgereikt.

Belangrijke data:
Er zijn speciale Schoolexamenperiodes (SE-weken) waarin mondelinge tentamens, praktische opdrachten en theorietoetsen van grotere omvang dan gemiddeld, plaatsvinden. De data van deze weken voor het schooljaar 2023-2024 zijn:

SE-1    van woensdag 1 t/m woensdag 8 november 2023 (vmbo t4)
SE-2    van donderdag 11 januari t/m donderdag 18 januari 2024 (vmbo t4)
SE-3    van donderdag 21 maart t/m donderdag 28 maart 2024 (vmbo t4)
SE-4    van maandag 24 juni t/m maandag 1 juli 2024 (vmbo t3)

Algemene informatie vindt u op www.examenblad.nl.