VMBO-T decanaat

Wat wordt je weg na het vmbo?

Het decanaat zorgt ervoor dat je wegwijs wordt in vervolgopleiding in de bovenbouw van het vmbo, maar ook wat er na je diploma vmbo mogelijk is. Wordt het MBO of stroom je door naar het havo?

3e leerjaar vmbo-t

De leerlingen uit de vmbo t2-klassen, een aantal leerlingen uit de havo 2-klassen en een enkele leerling uit de vmbo-b/k klassen, komen na de 2e klas in de bovenbouw van het vmbo terecht. In het vmbo zijn er vier leerwegen:

1. de Basisberoepsgerichte leerweg (BL)
2. de Kaderberoepsgerichte leerweg (KL)
3. de Gemengde leerweg (GL)
4. de Theoretische leerweg (TL)

Op onze school is in de bovenbouw vmbo alleen de theoretische leerweg aanwezig.

Het bepalen van het juiste profiel voor een leerling is maatwerk waar in leerjaar 2 en 3 veel aandacht aan wordt besteed.

Samen met de decaan, ouders en leerlingen kiezen de leerlingen aan het einde van het tweede leerjaar een pakket.

Aan het einde van leerjaar drie wordt het definitieve pakket gekozen.

Om het maken van deze keuze goed te kunnen maken, organiseert de decaan verschillende soorten activiteiten. Denk daarbij aan informatie-avond en een website speciaal voor alle decaanzaken.

Voor verdere informatie kunt u terecht bij dhr. Walter de Klerk, decaan vmbo (w.deklerk@reviuswijk.nl)

Studiekeuze app
Alle LOB opdrachten worden opgenomen in het loopbaandossier van de leerling in de Studiekeuze app. Voor download van de app klik hiernaast. Elke leerling van Revius Wijk heeft eigen inloggegevens.