Revius Wijk maakt werk van alcohol- en drugspreventie

20-05-2022
Deels veroorzaakt door de coronacrisis, deels omdat het past bij hun leeftijd zien we een toename van alcohol- en drugsgebruik onder jongeren. Landelijke cijfers laten dit ook zien.

Dit zien we ook gebeuren in Wijk bij Duurstede. We vinden dit een zorgelijke ontwikkeling en daarom organiseert Revius Wijk, in samenwerking met de GGD en de Jellinek, op 2 juni een ouderavond voor de ouders van leerlingen van leerjaar 1-3 en havo 4. Op deze ouderavond krijgen ouders informatie over hoe om te gaan met hun zoon of dochter die zijn toevlucht zoekt in alcohol of drugs. Ook kunnen vragen gesteld worden aan de deskundigen. De avond start om 19.00 uur en is gratis toegankelijk voor ouders, na aanmelding via een toegezonden link.

Heeft u belangstelling om ook te komen, stuurt u dan een berichtje naar reviuswijk@reviuswijk.nl en u ontvangt de link waarmee u zich kunt aanmelden.