De jaren 1915-1922

In de jaren na 1915 zijn er gesprekken geweest om tot een M.U.L.O te komen met de Pastoor H.B.G. van Leer, hij vertegenwoordigde het bestuur, als hoofd van de Parochie Johannes de Doper.

1920: Met het  R.K. Centraal Bureau voor onderwijs en opvoeding te ’s Gravenhage, de Rijkschooltoezicht Lager Onderwijs en de Inspectie Utrecht zijn vele gesprekken gehouden en briefwisselingen geweest waaruit in 1920 het plan tot aanbouw van lokalen aan de Jongensschool werd opgesteld. Bouwtekeningen, ook van de Meisjesschool werden goedgekeurd.

1921:  In dit jaar wordt de bouw van de school uitgevoerd. De Lagere Jongensschool wordt gebouwd rekening houdend met de start van de U.L.O. In Juni 1921 wordt een brief geschreven aan de Inspecteur Onderwijs Utrecht, waarin de bevestiging dat de Lagere School mét U.L.O. gebouwd werd.

1922: Pas in 1922 wordt er gesproken over de sollicitatie van een “hoofd bijzondere school voor M.U.L.O.”, die een klas met 12 jongens kan starten voor M.U.L.O. onderwijs.

Foto hierboven: 1 September U.L.O. opgericht en geopend Plantsoen 14 (straatnaam van 1922, nu Walplantsoen)

Nicolaas Bonaventura van der Vring, onderwijzer met akte Handelskennis en studerend voor wiskunde werd benoemd. Zijn kennis van de talen was ruim voldoende om de kinderen MULO onderwijs te geven. Met zijn benoeming werd hij direct de eerste directeur van de MULO.

Uiteindelijk vinden we ook de akte “Koninklijk besluit van opening van de school voor Uitgebreid Lager Onderwijs, als 4e lid der Lager Onderwijswet 1920.

Datum opening: vrijdag 1 september 1922

Op deze vrijdag 1 september 1922 is het slechts 13 graden Celsius en vliegt Anthony Fokker rond de St. Bavokerk in Haarlem….

Heeft u informatie of foto’s uit de familie? We horen het graag via eeuwfeest@reviuswijk.nl.

De school groeit:  De opbouw gaat gestaag en het zijn jongens en meisjes die lessen gaan volgen. Gemengde klassen en dat was uniek in die tijd! Het staatje van de opbouw leerlingenaantallen ziet u hier.