Vrijwillige ouderbijdrage

De school vraagt aan ouders een vrijwillige ouderbijdrage. Hierover ontvangen ouders een mail aan het begin van het schooljaar. De bijdragen zijn bestemd voor verschillende activiteiten en diensten, bijvoorbeeld op gebied van sport, begeleiding en cultuur.

Een aantal activiteiten, namelijk excursies, extra teamactiviteiten en werkweken, kan alleen georganiseerd worden als een voldoende aantal leerlingen zich daadwerkelijk hiervoor inschrijft en betaalt.
De bedragen voor excursies liggen rond de € 25,00 per excursie, extra teamactiviteiten variëren van € 25,00-€ 105,00, afhankelijk van de opleiding. De werkweken, bestemd voor de voorlaatste examenklassen komen ongeveer op € 425,00.
De verzamelde andere bedragen voor activiteiten en sport komen op ongeveer € 65,00.
Ouders die moeite hebben om de ouderbijdrage te betalen, kunnen contact opnemen met de administratie van de school via ouderbijdrage@reviuswijk.nl.

Voor het tweetalig onderwijs geldt, naast bovengenoemde vrijwillige bijdrage, een extra tto ouderbijdrage. Voor 2021-2022 zijn dat de volgende bedragen:

  • 1e leerjaar: € 335,00
  • 2e leerjaar: € 320,00
  • 3e leerjaar: € 1.030,00

Ouders die moeite hebben om de bijdrage voor TTO te betalen, kunnen contact opnemen met de afdelingsleider van het tto via t.ubaghs@reviuswijk.nl.

In het document Specificaties ouderbijdrage TTO (onder Downloads op deze pagina) kunt u lezen waar deze bijdrage uit bestaat.

Hoe de vrijwillige ouderbijdrage betaald kan worden, wordt via mail aan ouder(s)/verzorger(s) gemeld.