Aanvraag verlof

Wellicht ten overvloede vermelden wij dat wij verzoeken voor vakanties of vrije dagen buiten de reguliere schoolvakanties slechts bij grote uitzondering mogen toestaan.

Verzoeken hiervoor kunt u schriftelijk indienen bij de teamvoorzitter van uw zoon of dochter door het invullen van een aanvraagformulier.