Protocol medicijnverstrekking en medisch handelen

Personeelsleden op scholen van CVO Groep worden regelmatig geconfronteerd met leerlingen die klagen over pijn die meestal met eenvoudige middelen te verhelpen is, zoals hoofdpijn, buikpijn, oorpijn of pijn ten gevolge van een insectenbeet.
Uitgangspunt van dit protocol is dat er geen medicijnen worden verstrekt aan leerlingen.

Het protocol Medicijnverstrekking en medisch handelen van de CVO Groep kunt u via onderstaande knop downloaden.

In het protocol staat beschreven hoe de school handelt als een leerling ziek wordt tijdens de schooldag en onder welke voorwaarden eventueel medicijnen verstrekt worden. Het is van groot belang dat ouders te allen tijde telefonisch bereikbaar zijn. Een zieke leerling kan niet naar huis zonder expliciete toestemming van de ouders/verzorgers.