Procedure vrijstelling 2e moderne vreemde taal Revius Doorn

De procedure voor vrijstelling van een 2e moderne vreemde taal is een procedure van Revius Doorn. Revius Wijk is slechts de uitvoerder van deze procedure en wij voeren die uit voor die vwo leerlingen, die na de 3e klas op Revius Wijk het vwo in de bovenbouw op Revius Doorn vervolgen.
Let op: alleen leerlingen met een dyslexie verklaring die het profiel Natuur & Gezondheid of Natuur & Techniek kiezen, komen mogelijk in aanmerking voor deze vrijstelling.

Klik hier voor de procedure.