Privacy

De CVO Groep neemt privacy serieus. In de privacyverklaring leggen wij uit waarom wij persoonsgegevens verwerken en wat wij doen om deze persoonsgegevens te beschermen en wat de rechten zijn van degenen van wie wij persoonsgegevens verwerken.

Privacy doen we samen!

AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)
Goede zorg voor leerlingen betekent ook bescherming van de privacy. Er wordt dan ook op school veel belang gehecht aan een juist gebruik en beveiliging van persoonsgegevens. Bij de uitvoering van de privacy wet (AVG) op school wordt het beperken van de privacy risico’s voor leerlingen, ouders en medewerkers als uitgangspunt genomen. Afspraken hierover zijn opgenomen in een aantal reglementen en protocollen die op de website zijn te lezen. (Privacy & Cookiemelding | (cvog.nl))

Privacy doen we samen. School heeft vele maatregelen genomen voor de bescherming van de privacy. Maar ook aan leerlingen en ouders wordt verzocht om elkaars privacy te respecteren. Zo ontstaat er ook op dat vlak een veilige schoolomgeving.

Privacyrechten
In de privacywet (AVG) staan een aantal rechten met betrekking tot persoonsgegevens die door leerlingen, ouders en medewerkers kunnen worden gebruikt. Denk hierbij aan het recht op inzage (welke informatie heeft school over mij), recht van bezwaar (tegen een bepaald gebruik van persoonsgegevens) of het recht op rectificatie (als persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn). Een verzoek hiertoe kan worden ingediend bij de school of bij de functionaris voor gegevensbescherming (fg@cvog.nl). Meer informatie over de privacy rechten staat op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens. (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten)

Cameratoezicht
Op diverse plekken in en rond de school hangen beveiligingscamera’s om de eigendommen van de school en die van leerlingen en medewerkers te beschermen. In geval van diefstal of vandalisme zijn medewerkers van de school gerechtigd om de beelden te bekijken.