Pestprotocol

Een veilig schoolklimaat zit in ons systeem

Uitgangspunten van de school ten aanzien van pesten:

 1. Revius Wijk is een school waar je je prettig en veilig voelt. Er wordt door docenten,
  medewerkers en leerlingen gewerkt aan een fijne sfeer in de klas, in het leerhuis, in de aula
  en op het schoolplein als er pauze is en na schooltijd. Een goed klimaat is een voorwaarde
  voor goed leren.
 2. De school heeft een opvoedkundige taak inzake pestgedrag. Pesten komt in de hele
  maatschappij voor en de aandacht die we als school geven, zal doorwerken in het
  gedrag van de jongvolwassene en volwassene.
 3. De school accepteert geen pestgedrag. De school heeft de opdracht om waar
  mogelijk pestgedrag te voorkomen en indien pestgedrag voorkomt, adequaat te
  handelen zowel op het niveau van de dader als het slachtoffer als de omstanders
  en andere betrokkenen.

Klik hier voor het uitgebreide pestprotocol.