Passend onderwijs

Passend Onderwijs gaat uit van zoveel mogelijk ondersteuning en begeleiding binnen het reguliere onderwijs, voor zoveel mogelijk leerlingen. Revius Wijk geeft hier op eigen wijze invulling aan.

De leerlingbegeleiders uit ons zorgteam zijn ieder verbonden aan één of meerdere leerhuizen. Zij begeleiden de leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben en we doen dit zoveel mogelijk binnen het leerhuis – met dank aan ons onderwijsconcept. We streven altijd naar een juiste balans tussen uitdaging en ondersteuning. We proberen leerlingen zo goed mogelijk te begeleiden en voor zoveel mogelijk leerlingen toegankelijk te zijn. Tegelijkertijd zijn we een reguliere school voor voortgezet onderwijs en zijn onze mogelijkheden voor begeleiding niet onbeperkt. Meer informatie hierover kunt u vinden in ons Schoolondersteuningsprofiel (SOP).

Net als iedere andere school beschrijven we hierin op welk gebied we een leerling met een zorgvraag kunnen ondersteunen.

Informatiefilm

Het team Begeleiding & Ondersteuning heeft een informatiefilm gemaakt waarin we laten zien welke begeleiding we leerlingen bieden.

Hoe bepalen we of we de ondersteuning kunnen bieden?

In het algemeen geldt: als een leerling met een zorgvraag zich aanmeldt op een school dan kijkt de school of deze leerling op de school van aanmelding geplaatst kan worden. Is dat niet het geval, bijvoorbeeld omdat de zorgvraag niet past bij het schoolondersteuningsprofiel, dan zoekt de school van aanmelding in overleg met de ouders en het samenwerkingsverband een andere school. Wordt de leerling geplaatst dan stelt de school na overleg met ouders en leerling een OntwikkelingsPerspectiefPlan (OPP) vast. Het samenwerkingsverband waar Revius Wijk onder valt is het Samenwerkingsverband Zuidoost Utrecht. Informatie over dit samenwerkingsverband is te vinden op www.swv-vo-zou.nl.

Informatie over passend onderwijs in het algemeen is te vinden op www.passendonderwijs.nl.