Onze medewerkers

Tutor

Elke leerling heeft een eigen tutor. Hij of zij is het eerste aanspreekpunt voor leerling en ouders over allerlei zaken betreffende de school. De tutor is de spil in de begeleiding van leerlingen. Indien een leerling extra begeleiding nodig heeft, meldt de tutor, na overleg met ouders/verzorgers, hem of haar aan bij de teamleider begeleiding & ondersteuning. Ouders kunnen daarnaast ook zelf met de tutor overleggen over (eventuele) extra begeleiding of training.

E-mailadressen van de tutoren vindt u in het overzicht van alle medewerkers dat verderop deze pagina staat.

Teamvoorzitters

Voor een aantal zaken zal de teamvoorzitter het aanspreekpunt voor u zijn. De teamvoorzitter zal samen met het team vragen behandelen. U kunt hierbij denken aan:

  • verlofverzoeken voor buitengewoon verlof
  • coördinatie van de begeleiding bij het inhalen van schoolwerk van leerlingen na (langdurig) ziekte of afwezigheid
  • vragen/opmerkingen/communicatie over plusweekactiviteiten of teamgebonden projecten
  • klachten over pesten of anderszins gevoelens van onveiligheid buiten de eigen klas (indien het een kwestie binnen de eigen klas betreft, loopt het contact via de tutor)

Hieronder kunt u de namen en e-mailadressen van de teamvoorzitters vinden.

Karlijn Zinken

Teamvoorzitter team A

vmbo-bk en vmbo-t leerjaar 1 en 2

BK1, BK2, T1 en T2

k.zinken@reviuswijk.nl

Paul Versteegen

Teamvoorzitter team B

vmbo-t leerjaar 3 en 4

T3 en T4

p.versteegen@reviuswijk.nl

Ina van Iterson

Teamvoorzitter team B

vmbo-t leerjaar 3 en 4

T3 en T4

i.vaniterson@reviuswijk.nl

Grad van Hoesel

Teamvoorzitter team C

havo leerjaar 1, 2 en 3

H1, H2 en H3

g.vanhoesel@reviuswijk.nl

Randalph van Baren

Teamvoorzitter team D

havo leerjaar 4 en 5

H4 en H5

r.vanbaren@reviuswijk.nl

Anne-Marie Peute

Teamvoorzitter team D

havo leerjaar 4 en 5

H4 en H5

a.peute@reviuswijk.nl

Ellen Meijer

Teamvoorzitter team E

vwo leerjaar 1, 2 en 3

V1, V2 en V3

e.meijer@reviuswijk.nl

Team Begeleiding & Ondersteuning

Voor ondersteuning van uw kind kunt u contact opnemen met de teamleider begeleiding & ondersteuning

Trudie van de Kant

Teamleider begeleiding & ondersteuning

t.vandekant@reviuswijk.nl

Schoolleiding

De schoolleiding van Revius Wijk bestaat uit een directeur en 4 afdelingsleiders.

Carry van Tetering

Directeur

c.vantetering@reviuswijk.nl

Marieke van Dijk

Afdelingsleider vmbo-t leerjaar 3 en 4

T3 en T4

m.vandijk@reviuswijk.nl

Maartje van der Kroef

Afdelingsleider vmbo-bkt  leerjaar 1 en 2

BK1, BK2, T1 en T2

m.vanderkroef@reviuswijk.nl

René Spooren

Afdelingsleider havo, leerjaar 4 en 5

H4 en H5

r.spooren@reviuswijk.nl

Tilly Ubaghs

Afdelingsleider havo en vwo, leerjaar 1, 2 en 3

H1, H2, H3, V1, V2 en V3

t.ubaghs@reviuswijk.nl

Overige medewerkers

Het algemene e-mailadres van school is reviuswijk@reviuswijk.nl.

Wilt u rechtstreeks contact opnemen met een docent van uw kind of een andere medewerker van school? Download dan hieronder een overzicht met alle e-mailadressen.