Veelzijdig ATHENEUM

Heb je een havo/vwo of een vwo-advies op zak, dan kom je goed terecht in onze vwo-onderbouw-opleiding! Hier krijg je les op het niveau dat past bij je mogelijkheden en talenten. Uitdagend, interessant en voorbereidend op je toekomstige studie. Vwo staat per slot van rekening voor voorbereidend wetenschappelijk onderwijs!

Schooltje in de school

Ook op het vwo van Revius Wijk volg je het grootste deel van je onderwijs in een ‘schooltje in de school’: het leerhuis. Een fijne plek, waar je samen met de andere leerlingen van het atheneum les krijgt van een vaste groep docenten. Het is onderwijs zoals op veel andere scholen, maar toch nét anders: bij ons weet je zeker dat we er voor je zijn om je te helpen of uit te dagen waar nodig.

Vwo-onderwijs: dingen weten en kunnen

Dit onderwijs is voor leerlingen die goed kunnen leren en nieuwsgierig zijn naar wat er te leren valt. Dat geldt niet alleen voor kennis binnen een vak, maar ook voor het leren van vaardigheden: dingen kennen en kunnen! Als je vaardigheden onder de knie hebt, wordt het leren makkelijker. Denk maar aan:

  • samenwerken (met elkaar weet je meer dan alleen)
  • communiceren (als je een vraag weet te stellen, kom je meer te weten)
  • mediawijs zijn (als je goed en verstandig gebruik weet te maken van het internet, gaat er een wereld voor je open),
  • kritisch kunnen denken (je kunt je eigen werk goed beoordelen en ziet waar het beter kan)
  • creatief zijn (jij ziet oplossingen, waar een ander alleen problemen ziet)

Drempelloze overgang van de eerste naar de tweede klas

Op Revius Wijk hebben wij een drempelloze overgang van de eerste klas vwo naar de tweede klas vwo. Voor sommige leerlingen is het namelijk best even wennen op de middelbare school. We vinden het belangrijk dat je de tijd krijgt om te wennen aan de nieuwe omgeving en je nieuwe vakken. Ook heb je misschien wat tijd nodig om studievaardigheden onder de knie te krijgen. Hier helpen we je bij!

Door de drempelloze overgang van de eerste naar de tweede klas krijg je dus de kans om je te ontwikkelen. Maar mocht het toch beter zijn om over te stappen naar een lager niveau, dan bespreken we dat natuurlijk goed met jou en je ouders en dan is dat ook mogelijk.

Vier periodes, vier thema’s

In het vwo wordt er iedere periode een thema centraal gesteld. Dit thema komt terug in lessen, in workshops, tijdens een excursie of bij een project. Natuurlijk sluiten de thema’s aan bij jouw belevingswereld! Thema’s zijn: plannen/overzicht krijgen en omgaan met (social) media, wetenschap, cultuur en sport.

Toch gymnasium?

Leerlingen die dit willen kunnen in klas 1 na de Kerstvakantie starten met het vak Latijn. In leerjaar 2 en 3 wordt dit uitgebreid met het vak Grieks.

Doorstroom naar leerjaar 4

Revius Wijk biedt geen bovenbouw vwo. Na drie jaar zul je dus helaas onze school moeten verlaten. Dat vind je dan misschien wel heel jammer, maar denk maar zo: beter drie jaar op Revius Wijk, dan helemaal geen Revius Wijk! Veel leerlingen stromen door naar het Revius Lyceum in Doorn. Dat is wel even wennen, maar gelukkig gaat het onze leerlingen goed af.

Op het vwo krijg je de kans om te laten zien wat je in je mars hebt. Grijp jij die kans?