Nieuws

Revius Wijk maakt werk van alcohol- en drugspreventie

Deels veroorzaakt door de coronacrisis, deels omdat het past bij hun leeftijd zien we een toename van alcohol- en drugsgebrui…

Online open avond

Op dinsdag 25 januari 2022 hebben wij onze ONLINE open avond gehouden

In memoriam

Vorige week dinsdag 23 november is onze oud-collega Gonneke van den Heuvel overleden. Ze was 66 jaar en pas sinds een maand o…

ONLINE Informatieavond ouders groep 8

Groep 8-leerlingen maakten kennis met onze school tijdens de open lesmiddag op vrijdag 12 november jl.

Informatieve en humoristische lezing

Op dinsdag 2 november 2021 zal Aletta Smits haar nieuwste lezing verzorgen