Nieuws

Chillroom geopend

Op 5 december opende Sinterklaas tijdens zijn bezoek aan Revius Wijk de chillroom.

Voorlichting veilig gebruik van internet en social media

Bijna alle leerlingen krijgen ermee te maken: Gescheld, geweld, gepest, naaktbeelden, uitnodigingen voor seks of drugsgebruik…

Ondersteuningsplanraad (OPR)

In de ondersteuningsplanraad (OPR) beslissen ouders, personeelsleden en leerlingen mee over hoe alle scholen binnen ons samen…

Onderwijsambities? Kom meelopen! 

Van 25 t/m 28 november a.s. organiseren de scholen in de regio Utrecht meeloopdagen, zo ook Revius Wijk!

Informatieavond Revius Wijk 19 november a.s.

Op dinsdag 19 november a.s. van 19.00-21.00 uur organiseren wij een informatieavond voor ouders van kinderen uit groep 8. Dez…