Medezeggenschap

Onze school heeft een eigen medezeggenschapsraad.

In deze raad zitten momenteel vier personeelsleden:
Corine Veenhuizen – voorzitter
Riet Andringa – secretaris
Max van der Vliet
Bert Zuidema

In de raad zitten twee ouders:
Ruud van den Braber
vacature

In de raad zitten twee leerlingen:
Rinze Zijlstra
vacature

Mevrouw Jolanda Doornenbal is afgevaardigde van onze school naar de gemeenschappelijke  medezeggenschapsraad van de CVO Groep. De medezeggenschap praat mee over zaken waarover op schoolniveau besloten wordt. De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van de CVO Groep praat mee over zaken die de totale scholengroep betreffen.
E-mail: mr@reviuswijk.nl.
Correspondentieadres: Postbus 45, 3960 BA Wijk bij Duurstede