Medezeggenschap

Onze school heeft een eigen medezeggenschapsraad. De medezeggenschap praat mee over zaken waarover op schoolniveau besloten wordt.

E-mail: mr@reviuswijk.nl.
Correspondentieadres: Postbus 45, 3960 BA Wijk bij Duurstede

In deze raad zitten momenteel vier personeelsleden:
Corine Veenhuizen – voorzitter
Riet Andringa – secretaris
Max van der Vliet
Bert Zuidema

In de raad zitten twee ouders:
Ruud van den Braber
vacature

In de raad zitten twee leerlingen:
Rinze Zijlstra
vacature

Gemeenschappelijke Raad (GMR)

Onze school maakt deel uit van de CVO Groep en is een van de 7 scholen binnen deze scholengroep. Elke school heeft zijn eigen medezeggenschapsraad. Voor de groep als geheel is er een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) die met de bestuurder van de CVO Groep overlegt. Onze school is in de GMR vertegenwoordigd door één medewerker (Jolanda Doornenbal) en een leerling (Rinze Zijlstra).

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van de CVO Groep praat mee over zaken die de totale scholengroep betreffen.