Klachtenregeling

Wij nemen een klacht van ouders serieus. Het dwingt ons stil te staan bij het functioneren van onze school en na te gaan of en hoe we de kwaliteit van ons onderwijs kunnen verbeteren.

In de klachtenregeling van de school staat hoe ouders hun klacht op school kunnen uiten. In eerste instantie kunnen ouders met een klacht het beste rechtstreeks contact opnemen met de persoon op wie de klacht betrekking heeft. U kunt ook altijd contact opnemen met de vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon kan u adviseren en u helpen de klacht op de juiste plek neer te leggen. De vertrouwenspersoon is bereikbaar via e-mail: vertrouwenspersoon@reviuswijk.nl. Hieronder vindt u een link naar de klachtenregeling.

De CVO Groep beschikt over een zogenaamde klokkenluidersregeling. Ouders, leerlingen en medewerkers kunnen op basis van deze regeling op een vertrouwelijke  wijze misstanden melden.