iPad

Op Revius Wijk gebruiken we boeken én de iPad. De iPad is een middel waarmee we de lesstof op meerdere manieren kunnen aanbieden. De iPad biedt kansen om makkelijk internetbronnen, apps en filmpjes te gebruiken in de lessen en leerlingen meer individueel te begeleiden.

Hieronder treft u verschillende documenten en handleidingen aan m.b.t. gebruik van de iPad.

iPad tips en regels
Voor het gebruik van de iPads op school hebben wij Tips en regels opgesteld, te downloaden via de knop hiernaast.

iPad Vraag & Antwoord
De meest voorkomende vragen en antwoorden hebben wij verzameld en samengevat in het document iPad Vraag & Antwoord. Staat uw vraag hier niet tussen dan kunt u een mail sturen naar ipad@reviuswijk.nl

Jamf Parent 
Ouder(s)/verzorger(s) kunnen de Jamf Parent app gebruiken om apps op de iPad (denk aan social media apps, spelletjes e.d.) tijdelijk uit te schakelen zodat uw kind zich beter kan focussen op het huiswerk. Een handleiding vindt u hiernaast.

Leen-iPad
Indien de iPad van een leerling niet beschikbaar is omdat deze bijvoorbeeld weg is ter reparatie, dan biedt de school de mogelijkheid gebruik te maken van een leen-iPad.

Via een knop hiernaast kunt u het aanvraagformulier downloaden en invullen. De leerling levert het formulier in bij de ICT-medewerker en ontvangt van hem de leen-iPad.