HAVO exameninfo

Uiteraard hopen we samen met u dat uw kind slaagt voor zijn/haar examen havo. Waarschijnlijk wilt u graag af en toe een vinger aan de pols houden.

Tijdens het schooljaar zijn alle behaalde resultaten van uw zoon/dochter in te zien via de menu-items “Cijfers” en/of “Examendossier”. Omdat u zo altijd op de hoogte bent van de cijfers,  worden er geen rapporten meer met de leerlingen. Eind april/begin mei wordt het overzicht schoolexamencijfers aan alle h5-leerlingen uitgereikt.

Belangrijke data:
Er zijn speciale Schoolexamenperiodes (SE-weken) waarin mondelinge tentamens, praktische opdrachten en theorietoetsen van grotere omvang dan gemiddeld, plaatsvinden. De data van deze weken voor het schooljaar 2022-2023 zijn:

SE-1    van donderdag 2 november t/m dinsdag 8 november 2022
SE-2    van donderdag 12 januari t/m woensdag 18 januari 2023
SE-3    van donderdag 23 maart t/m woensdag 29 maart 2023
SE-4    van maandag 19 juni t/m vrijdag 23 juni 2023 (alleen H4)

De data van de Centrale examens kunt u terugvinden in de agenda op deze website of in het PTA H5.

Algemene informatie vindt u op www.examenblad.nl.