Havo decanaat

De weg naar een havo diploma en verder……….
Wat je wilt worden weet je misschien nog niet, maar tijdens je schooltijd ga je ontdekken waar je talenten en je interesses liggen, waar je je graag mee bezig houdt en wat dat betekent voor de vak- en studiekeuzes tijdens je havo periode.
Als school lopen we graag een stukje met je op tijdens deze ontdekkingsreis.

Het onderdeel LOB (loopbaanoriëntatie en -begeleiding) komt voor in de hele schoolloopbaan van de leerlingen. Dit kan zowel tijdens tutormomenten (startmomenten) als  tijdens vaklessen en in de activiteitenweken op het programma staan. Daarnaast komt vanaf de derde klas havo/vwo de decaan meer in beeld.

In havo-4 worden alle profielen aangeboden:

Dit zijn:

  1. Cultuur en Maatschappij (CM)
  2. Economie en Maatschappij (EM)
  3. Natuur en Gezondheid (NG)
  4. Natuur en Techniek (NT)

Het bepalen van het juiste profiel voor een leerling is maatwerk waar in leerjaar 3 veel aandacht aan wordt besteed. Op deze pagina wordt daarom alleen de algemene informatie gegeven voor de keuzemogelijkheden voor havo 4/5 in Wijk bij Duurstede.

Voor verdere informatie kunt u terecht bij mw. M. van Riemsdijk, decaan havo (m.vanriemsdijk@reviuswijk.nl).

De algemene informatie bestaat uit profielkeuzeformulieren waarop het overzicht van de keuzemogelijkheden voor havo 4 en 5 is weergegeven:

  • voor leerlingen uit het derde leerjaar (havo of VWO) die de overstap naar havo 4 willen maken
  • voor leerlingen uit vmbo T4 die naar havo 4 willen overstappen, met een overzicht van aanvullende toelatingseisen

Studiekeuze app
Alle LOB opdrachten worden opgenomen in het loopbaandossier van de leerling in de Studiekeuze app. Voor download van de app klik hiernaast. Elke leerling van Revius Wijk heeft eigen inloggegevens.