Examenreglement

In het examenreglement staan de spelregels vermeld die gelden op de Schoolexamens en het Centrale Examen op Revius Wijk. Tevens wordt uitgelegd hoe bezwaar kan worden aangetekend tegen door docenten genomen besluiten (Commissie van Beroep).

Het examenreglement kan gedownload worden via onderstaande knop.