College van bestuur en Centraal bureau

De algehele leiding van de CVO Groep berust bij het College van Bestuur. Dit is de heer L.J. Kentson.

Het Centraal Bureau ondersteunt de scholen van de CVO Groep op het gebied van financiën, HR zaken, ICT, beheer van gebouwen, kwaliteitszorg en bedrijfsvoering. Correspondentie voor het College van Bestuur kan gericht worden aan: CVO Groep, Postbus 550, 3700 AN Zeist of bestuur@cvog.nl.

Het bezoekadres is Graaf Adolflaan 4, 3708 XB in Zeist.