Welkom op de website van Revius Wijk

Het Revius Lyceum in Wijk bij Duurstede is een school voor vmbo, havo, (tweetalig) Atheneum en (tweetalig) Gymnasium. Wij staan voor “Toponderwijs en een prachtige schooltijd!”.

LEESVERDER>
Inzamelactie Sint Maarten

Revius Wijk organiseerde op vrijdag 15 september jl. een inzamelactie voor Sint Maarten. Er werd gecollecteerd in de 8 leerhuizen en tijdens de voorstellingen van Medusa op steenfabriek de Bosscherwaarden. Met succes, want we kunnen inmiddels melden dat we een bedrag van 1.498,47 kunnen overmaken naar het Rode Kruis t.b.v. Sint Maarten. Dank aan iedereen die dit mogelijk heeft gemaakt.

Preventielessen St. Voorkom eerste klassen

Van 11 t/m 13 september jl. werden er in de brugklassen preventielessen door een medewerker van de Stichting Voorkom verzorgd.. In deze lessen werd het thema internet behandeld. Internet is de leefwereld van jonge mensen. Ze hebben contact met vrienden, zoeken informatie voor school of doen online een spel. Hoe ga je hier op een goede manier mee om?

LEESVERDER>
Jeugd EHBO op Revius Lyceum van start

Het Rode Kruis Wijk bij Duurstede maakt in september een start met een cursus jeugd EHBO voor leerlingen in het tweede leerjaar van Revius WIjk.
Onder leiding van een deskundig docente oefen je een aantal maandagmiddagen na schooltijd (15.15 – 16.30) in de grondbeginselen van EHBO. De cursus duurt tot begin december en dan krijg je een bewijs van je deelname aan deze gratis cursus. Heb je het 8e uur nog les volgens rooster, dan gaat deze les uiteraard voor.

Nieuwsgierig?    
Kom op 2 september naar Kleurrijk Wijk, bij de stand van het Rode Kruis kunnen ze je alles vertellen.

We starten op maandag 11 september in het gebouw van Revius Wijk.
En natuurlijk mag je deze middag vrijblijvend komen meedoen!

Revius Wijk Opleidingsschool

Met ingang van cursusjaar 2016-2017 is Revius Wijk een officiele opleidingsschool. Wij zijn een samenwerkingsverband aangegaan met de Universiteit Utrecht, de Hogeschool Utrecht en de Hogeschool voor de Kunsten (HKU) en bieden aan studenten van deze instituten het zgn. werkplekleren aan. Revius Wijk geeft deze studenten de mogelijkheid en de ruimte, om zich, naast hun theoretische opleiding, in de praktijk te ontwikkelen in het totale pakket van het docentschap. De groep studenten is uiteraard zorgvuldig over de diverse leerhuizen en secties verdeeld. Spil in het proces is de werkplekbegeleider, een ervaren docent die de student coacht en begeleidt en waar nodig bijstuurt. Alle werkplekbegeleiders volgen een opleiding, specifiek gericht op dit werkplekleren. Op dinsdag 17 janarui 2017 ontvangt de eerste groep werkplekbegeleiders hun certificaat in een feestelijke bijeenkomst. Studenten in de school zijn belangrijk, zij brengen dynamiek, vernieuwing en ontwikkeling. Daarnaast neemt Revius Wijk  graag de verantwoordelijkheid om aanstaande docenten mede op te leiden,

Klik hier voor het nieuwsarchief.

Mijn
Revius
Login