Wijziging indeling leerhuizen en docententeams

17-07-2018
Vanaf schooljaar 2018-2019 werken we met een andere indeling van de leerhuizen en docententeams op Revius Wijk.

Ook is er een wijziging in de verdeling van taken en verantwoordelijk tussen de teams en de schoolleiding. Hieronder staat hierover meer informatie.

Vijf teams
We brengen het aantal teams terug van acht naar vijf. Op deze manier worden de docententeams evenwichtiger van omvang en zullen ze samen nog beter in staat zijn om het onderwijs en begeleiding aan de leerlingen vorm te geven. Dat betekent dat een aantal teams wordt samengevoegd. Hieronder treft u de nieuwe verdeling aan.

Afdelingsleiders – teamvoorzitters
Vanaf komend jaar is de schoolleiding iets kleiner. De functie van teamleider wordt omgezet in afdelingsleider. Daarbij hoort dat docententeams meer verantwoordelijkheden krijgen, bijvoorbeeld in de communicatie met ouders. Voor een aantal zaken zal de teamvoorzitter het aanspreekpunt worden, waar u voorheen gewend was om met een teamleider te spreken. De teamvoorzitter zal samen met het team vragen behandelen.
Over welke zaken gaat het dan?

  • Verlofverzoeken voor buitengewoon verlof
  • Coördinatie van de begeleiding bij het inhalen van schoolwerk van leerlingen na (langdurig) ziekte of afwezigheid
  • Vragen/opmerkingen/communicatie over plusweekactiviteiten of teamgebonden projecten
  • Klachten over pesten of anderszins gevoelens van onveiligheid buiten de eigen klas (indien het een kwestie binnen de eigen klas betreft, loopt het contact via de tutor)

Wat betekent dit voor de leerlingen binnen de leerhuizen?
Door deze veranderingen zal in een aantal gevallen een docententeam gekoppeld zijn aan twee fysieke leerhuizen in het gebouw. Leerlingen zullen niet direct veel merken van deze verandering. Zij zullen nog steeds een eigen leerhuis als basis hebben. De verdeling van de teams staat op de pagina indeling leerhuizen.