Wijks Jongerendebat groot succes

09-03-2018
Op donderdag 8 maart organiseerden twee oud-leerlingen (Max van der Meer en Niels Stormbroek) samen met Revius Wijk een verkiezingsmarkt- en debat speciaal voor jongeren in de aula van de school.

Verkiezingsmarkt

In de middag hebben alle havo 4 en vmbo tl-3 aan plaatselijke politici vragen mogen stellen. Hoe zit het met de begroting en ruimte voor een zwembad? Of wat is uw visie op de toekomst van Wijkse jongeren? Verder moesten leerlingen een plaatselijke stemwijzer invullen. Er bestaat zelfs een test waaruit leerlingen kunnen concluderen of ze geschikt zijn voor de politiek. Verrassend hoe vaak dit positief blijkt. Leerlingen hebben deze middag op een laagdrempelige manier ervaren dat ze wel degelijk invloed kunnen uitoefenen.

Verkiezingsdebat

Alle 8 Wijkse politieke partijen hebben in de avond onder leiding van schooldirecteur Sven Baijens met elkaar een debat gevoerd over 4 verschillende thema’s. De stellingen zijn bedacht door leerlingen van onze school en werden ook door hen geïntroduceerd. Het was best spannend om bij een microfoon voor het eerst namens een leeftijdsgroep het woord te voeren. Voor sommige leerlingen was dat helemaal geen punt. Er was namelijk ruimte om vragen te stellen door het aanwezige publiek van alle leeftijden over onderwerpen die in de gemeente spelen. Daar werd goed gebruik van gemaakt. Thema’s waren onder andere woningbouw voor starter, verkeersveiligheid en uitgaansgelegenheden 16+ in de gemeente.

Scholierenverkiezingen
De debatavond is de afsluiting van het maatschappijleerproject ‘Politiek’  in Havo 4 en economieproject ‘ Begroting’  van vmbo tl-3 . Eerder organiseerden Revius Wijk, Niels Stormbroek (VVD) en Max van der Meer (D66) met een aantal politieke partijen al een ochtend waarbij leerlingen zelf aan de slag gingen met lokale politieke partijen. Onderdeel hiervan was een raadssimulatie in de raadszaal van het gemeentehuis.

Onderwijs in de praktijk

We zullen volgend jaar zeker doorgaan met dit leerzame project. De gemeenteraad en burgemeester staan te trappelen om deze First Voters te ontvangen. Wat fantastisch om abstracte onderwerpen op deze manier in de praktijk te mogen ervaren. Dan is onderwijs op z’n best!

 

Op 20 maart gaan onze bovenbouw leerlingen (350!) zich in een eigen scholierenverkiezing voor het eerst uitspreken over de Wijkse gemeenteraad. Dit doen we in samenwerking met stichting ProDemos. De uitslag zal in de media bekend worden gemaakt.