Uitslag scholierenverkiezingen Dag van de Politiek

05-04-2019
Op donderdag 4 april vond voor leerlingen van havo 4 en vmbo-t 3 de Dag van de Politiek plaats op Revius Wijk. Dit in het kader van het maatschappijleerproject ‘Politiek’. 

Leerlingen bezochten die dag het Wijkse gemeentehuis voor een raadssimulatie (zie foto), kregen gastsprekers op bezoek in hun lessen en bezochten een politieke markt in de aula. Een en ander was te volgen via onze social media pagina’s.

Gedurende de gehele dag werden scholierenverkiezingen georganiseerd voor de bovenbouwleerlingen van Revius Wijk. Alle leerlingen brachten hun stem uit en maakten zo in een speciaal daarvoor ingericht stemlokaal kennis met het ‘stemgevoel’ ter voorbereiding op de toekomst.

Er zijn 242 stemmen uitgebracht, waarvan 10 ongeldig. De rest van de stemmen is als volgt verdeeld:

VVD: 48

PvdA: 5

PVV: 46

SP: 3

CDA: 9

D66: 27

Christen Unie: 3

Groen Links: 18

SGP: 0

Partij voor de Dieren: 18

50 plus: 8

Denk: 3

Forum voor Democratie: 42

WijkNu: 1

PCG: 0

De dag werd afgesloten met een Revius debat: lokale politici debatteerden in bijzijn van leerlingen over stellingen binnen 3 thema’s, t.w. normen en waarden, klimaat en duurzaamheid, wonen en werken in Wijk voor jongeren.