Update sluiting school i.v.m. Corona virus - 20-03-2020

20-03-2020
Onderwijs op afstand en informatie eindexamenleerlingen

Sinds woensdag 18 maart jl. verzorgen alle teams (leerhuizen) onderwijs op afstand. Alle leerlingen en hun ouders/verzorgers hebben mails gehad met wat er van hen wordt verwacht. Voor de onderbouwklassen, T3 en H4 zal dit zo blijven tot en met 6 april a.s. Er is dus geen les op school. Docenten houden via mail contact met hun leerlingen.

Voor de eindexamenleerlingen zijn de regels door minister Slob versoepeld. Dat betekent dat er vanaf maandag 23 maart schoolexamens zullen worden afgenomen. Daarnaast zijn er inhaalmomenten ingepland voor leerlingen die vorige schoolexamens nog moeten inhalen. Er is een rooster gemaakt dat gemaild is naar alle eindexamenleerlingen en hun ouders/verzorgers.

Voor vragen kunt u mailen met reviuswijk@reviuswijk.nl.