VMBO-T exameninfo

Uiteraard hopen we samen met u dat uw kind dit schooljaar slaagt voor zijn/haar examen vmbo-t. Waarschijnlijk wilt u graag af en toe een vinger aan de pols houden.

Tijdens het schooljaar zijn alle behaalde resultaten van uw zoon/dochter in te zien via de menu-items “Cijfers” en/of “Examendossier”. Omdat u zo altijd op de hoogte bent van de cijfers,  worden er geen rapporten meer met de leerlingen meegegeven. Eind april/begin mei wordt het overzicht schoolexamencijfers aan alle t4-leerlingen uitgereikt.

Belangrijke data:
Er zijn drie speciale Schoolexamenperiodes (SE-weken) waarin mondelinge tentamens, praktische opdrachten en theorietoetsen van grotere omvang dan gemiddeld, plaatsvinden. De data van deze weken voor het schooljaar 2018-2019 zijn:

SE-1     van woensdag 31 oktober t/m dinsdag 6 november 2018
SE-2     van donderdag 17 januari t/m woensdag 23 januari 2019
SE-3     van donderdag 28 maart t/m woensdag 3 april 2019