VMBO-T exameninfo

Uiteraard hopen we samen met u dat uw kind dit schooljaar slaagt voor zijn/haar examen vmbo-t. Waarschijnlijk wilt u graag af en toe een vinger aan de pols houden.

Binnenkort worden hier het PTA, de examenregels en de regels rondom SE en CE gepubliceerd.

Tijdens het schooljaar zijn alle behaalde resultaten van uw zoon/dochter in te zien via de menu-items “Cijfers” en/of “Examendossier”. Omdat u zo altijd op de hoogte bent van de cijfers,  worden er geen rapporten meer met de leerlingen meegegeven. Eind april/begin mei wordt het overzicht schoolexamencijfers aan alle t4-leerlingen uitgereikt.

Belangrijke data:
Er zijn drie speciale Schoolexamenperiodes (SE-weken) waarin mondelinge tentamens, praktische opdrachten en theorietoetsen van grotere omvang dan gemiddeld, plaatsvinden. De data van deze weken voor het schooljaar 2019-2020 zijn:

SE-1    van donderdag 31 oktober t/m woensdag 6 november 2019
SE-2     van woensdag 22 januari t/m dinsdag 28 januari 2020
SE-3    van maandag 30 maart t/m vrijdag 3 april 2020
SE-4    van maandag 29 juni t/m vrijdag 3 juli 2020 (alleen T3)