HAVO exameninfo

Uiteraard hopen we samen met u dat uw kind slaagt voor zijn/haar examen havo. Waarschijnlijk wilt u graag af en toe een vinger aan de pols houden.

Tijdens het schooljaar zijn alle behaalde resultaten van uw zoon/dochter in te zien via de menu-items “Cijfers” en/of “Examendossier”. Omdat u zo altijd op de hoogte bent van de cijfers,  worden er geen rapporten meer met de leerlingen.Eind april/begin mei wordt het overzicht schoolexamencijfers aan alle h5-leerlingen uitgereikt.

Belangrijke data:
Er zijn speciale Schoolexamenperiodes (SE-weken) waarin mondelinge tentamens, praktische opdrachten en theorietoetsen van grotere omvang dan gemiddeld, plaatsvinden. De data van deze weken voor het schooljaar 2021-2022 zijn:

SE-1    van donderdag 28 oktober t/m woensdag 3 november 2021
SE-2    van donderdag 13 januari t/m woensdag 19 januari 2022
SE-3    van woensdag 23 maart t/m dinsdag 29 maart 2022
SE-4    van maandag 20 juni t/m maandag 27 juni 2022 (alleen H4)