HAVO exameninfo

Uiteraard hopen we samen met u dat uw kind dit schooljaar slaagt voor zijn/haar examen havo. Waarschijnlijk wilt u graag af en toe een vinger aan de pols houden.

Binnenkort worden hier het PTA, de examenregels en de regels rondom SE en CE gepubliceerd.

Tijdens het schooljaar zijn alle behaalde resultaten van uw zoon/dochter in te zien via de menu-items “Cijfers” en/of “Examendossier”. Omdat u zo altijd op de hoogte bent van de cijfers,  worden er geen rapporten meer met de leerlingen.Eind april/begin mei wordt het overzicht schoolexamencijfers aan alle h5-leerlingen uitgereikt.

Belangrijke data:
Er zijn drie speciale Schoolexamenperiodes (SE-weken) waarin mondelinge tentamens, praktische opdrachten en theorietoetsen van grotere omvang dan gemiddeld, plaatsvinden. De data van deze weken voor het schooljaar 2019-2020 zijn:

SE-1    van donderdag 29 oktober t/m woensdag 4 november 2020
SE-2    van woensdag 20 januari t/m dinsdag 26 januari 2021
SE-3    van donderdag 25 maart t/m donderdag 1 april 2021