Exameninfo

Voor iedere leerling is de examentijd een spannende periode waarna zij hopelijk hun fel begeerde diploma in ontvangst kunnen nemen. Het is van belang dat leerlingen, ouders en de school alle belangrijke informatie snel kunnen vinden, want er hangt veel van af.

Onder de knop MEER INFORMATIE vind je al deze informatie. Denk hierbij aan het examenreglement, het PTA, data en regels rondom de examens.