Havo decanaat

In havo-4 worden alle profielen aangeboden:

Dit zijn:

  1. Cultuur en Maatschappij (CM)
  2. Economie en Maatschappij (EM)
  3. Natuur en Gezondheid (NG)
  4. Natuur en Techniek (NT)

Het bepalen van het juiste profiel voor een leerling is maatwerk waar in leerjaar 3 veel aandacht aan wordt besteed. Op deze pagina wordt daarom alleen de algemene informatie gegeven voor de keuzemogelijkheden voor havo 4/5 in Wijk bij Duurstede.

Voor verdere informatie kunt u terecht bij mw. M. van Riemsdijk, decaan havo (m.vanriemsdijk@reviuswijk.nl).

De algemene informatie bestaat uit 2 delen, een formulier waarop het overzicht van de keuzemogelijkheden voor havo 4 en 5 is weergegeven en een toelichting hierop.