Havo decanaat

In havo-4 worden alle profielen aangeboden:

Dit zijn:

  1. Cultuur en Maatschappij (CM)
  2. Economie en Maatschappij (EM)
  3. Natuur en Gezondheid (NG)
  4. Natuur en Techniek (NT)

Het bepalen van het juiste profiel voor een leerling is maatwerk waar in leerjaar 3 veel aandacht aan wordt besteed. Op deze pagina wordt daarom alleen de algemene informatie gegeven voor de keuzemogelijkheden voor havo 4/5 in Wijk bij Duurstede.

Voor verdere informatie kunt u terecht bij mw. M. van Riemsdijk, decaan havo (m.vanriemsdijk@reviuswijk.nl).

De algemene informatie bestaat uit profielkeuzeformulieren waarop het overzicht van de keuzemogelijkheden voor havo 4 en 5 is weergegeven:

  • voor leerlingen uit het derde leerjaar (havo of VWO) die de overstap naar havo 4 willen maken
  • voor leerlingen uit vmbo T4 die naar havo 4 willen overstappen, met een overzicht van aanvullende toelatingseisen

Ook is de website havo/vwo te bekijken die vanaf het derde leerjaar gebruikt wordt om een LOB-dossier op te bouwen. Voor een link naar deze website zie de kolom hiernaast (DeDecaan)