De verlengde schooldag

Op Revius Wijk vinden we het belangrijk dat de leerlingen zo veel mogelijk schoolwerk op school maken. Uiteraard is het nodig dat leerlingen thuis nog wat moeten afmaken of moeten voorbereiden. Dit geldt zeker voor toetsen die moeten worden voorbereid. Voor sommige leerlingen geldt dat zij thuis sneller zijn afgeleid. Om die reden hebben wij de verlengde schooldag ingevoerd.

Wat houdt de verlengde schooldag in?

Op sommige dagen kunnen de leerlingen in hun eigen leerhuis terecht voor het afmaken van schoolwerk. Wij zorgen voor een fijne plek waar leerlingen in alle rust kunnen werken onder toeziend oog van een collega. Wanneer een leerling dan naar huis gaat, is een groot gedeelte van het werk gedaan. De verlengde schooldag is in principe niet verplicht, het is een plek waar je je welkom mag voelen om te werken aan school. Samen met de mentor kunnen ouders met hun kind afspreken dat hij/zij aanwezig is op die verlengde schooldag

Team A (BK1 en 2, T1 en 2): alle dagen van de week

Team B (T3 en 4): maandag, dinsdag, woensdag

Team C (H1, 2 en 3): maandag en woensdag

Team D (H4 en 5): alle dagen van de week

Team E (V1, 2 en 3 en VT1, 2 en 3): alle dagen van de week

Lokaal 001

Revius Wijk kent voor de leerjaar 1 en 2 geen tussenuren. De uren die uitvallen, bijvoorbeeld door ziekte, worden vervangen door een collega. We noemen dit een begeleid-werken-uur. Het schoolwerk dat genoteerd staat in de planner kan gewoon doorgang vinden.

Voor de bovenbouw geldt dat er soms wel tussenuren zijn. Deze leerlingen kunnen dan terecht in lokaal 001 om te studeren. Lokaal 001 is elke dag open tot 16.30 uur.

Externe huiswerkbegeleiding

Mocht u interesse hebben in aanvullende huiswerkbegeleiding, dan kunt u hier een overzicht downloaden van personen of instituten die uw kind bijles of extra begeleiding bij het maken van het huiswerk kunnen geven.

Revius Wijk neemt geen verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van genoemde instituten.