Indeling leerhuizen

Revius Wijk is een school met acht kleine ‘schooltjes in de school’. Hierdoor zijn we kleinschalig en leren we onze leerlingen echt kennen (en zij ons). In deze schooltjes, die we leerhuizen noemen, werkt een vaste kern van docenten als team.

Docententeams

De docenten van een team zorgen voor het welbevinden van de leerlingen uit dat team. Het aantal klassen per leerhuis varieert van 2 tot 6 en het aantal leerlingen varieert van 40 tot 140).

Leerlingen verblijven meestal twee jaar in één leerhuis. Dit vergroot de betrokkenheid en de continuïteit van de leerlingbegeleiding.

De indeling van de leerhuizen is als volgt

Leerhuis Klassen Leerjaren Roosteraanduiding Teamleider
1 vmbo-bk 1 en 2 E1 en E2 mw. Dette Peters
2 vmbo-t 1 en 2 T1 en T2 mw. Maartje van der Kroef (waarnemend teamleider) 
3 vmbo-t/havo 1 en 2 H1 en H2 mw. Tilly Ubaghs
4 havo en vwo 1 en 2 A1 en A2 mw. Tilly Ubaghs
5 vmbo-t  3 en 4 T3 en T4 mw. Dette Peters 
6 havo en vwo 3 H3 en A3 dhr. René Spooren
7 tweetalig onderwijs 1, 2 en 3 G mw. Tilly Ubaghs
8 havo 4 en 5 H4 en H5 dhr. René Spooren

Schoolleiding

De schoolleiding wordt gevormd door de vier teamleiders en de directeur, dhr. Sven Baijens.