Indeling leerhuizen

Revius Wijk is een school met vijf kleine ‘schooltjes in de school’. Hierdoor zijn we kleinschalig en leren we onze leerlingen echt kennen (en zij ons). In deze schooltjes, die we leerhuizen noemen, werkt een vaste kern van docenten als team.

Docententeams

De docenten van een team zorgen voor het welbevinden van de leerlingen uit dat team, samen met de leerhuisassistent en de leerlingbegeleider. Het aantal klassen per leerhuis varieert van 2  tot 6 en het aantal leerlingen varieert van 50 tot 150.

Leerlingen verblijven meestal twee jaar in één leerhuis. Dit vergroot de betrokkenheid en de continuïteit van de leerlingbegeleiding.

Teamvoorzitters

Voor een aantal zaken zal de teamvoorzitter het aanspreekpunt voor u zijn. De teamvoorzitter zal samen met het team vragen behandelen. U kunt hierbij denken aan:

  • verlofverzoeken voor buitengewoon verlof
  • coördinatie van de begeleiding bij het inhalen van schoolwerk van leerlingen na (langdurig) ziekte of afwezigheid
  • vragen/opmerkingen/communicatie over plusweekactiviteiten of teamgebonden projecten
  • klachten over pesten of anderszins gevoelens van onveiligheid buiten de eigen klas (indien het een kwestie binnen de eigen klas betreft, loopt het contact via de mentor)

Hieronder kunt u de namen en e-mailadressen van de teamvoorzitters vinden.

De indeling van de leerhuizen is als volgt

Team Leerhuis Klassen Leerjaren Roosteraanduiding Teamvoorzitter E-mailadres Afdelingsleider
A 1 en 2 vmbo-bk en vmbo-t 1 en 2 BK1, BK2, T1 en T2 Karlijn Zinken k.zinken@reviuswijk.nl Maartje van der Kroef
B 5 vmbo-t 3 en 4 T3 en T4 Ina van Iterson Paul Versteegen i.vaniterson@reviuswijk.nl p.versteegen@reviuswijk.nl René Spooren
C 8 havo 1, 2 en 3 H1, H2 en H3 Grad van Hoesel g.vanhoesel@reviuswijk.nl Tilly Ubaghs
D 3 en 4 havo 4 en 5 H4 en H5 Gonneke van den Heuvel g.vandenheuvel@reviuswijk.nl René Spooren 
E 6 en 7 vwo en tto 1, 2 en 3 V1, V2, V3, VT1, VT2 en VT3 Ellen Meijer e.meijer@reviuswijk.nl Tilly Ubaghs

Schoolleiding

De schoolleiding wordt gevormd door de drie afdelingsleiders en de directeur, dhr. Sven Baijens.