Ondersteuningsplanraad (OPR)

21-11-2019
In de ondersteuningsplanraad (OPR) beslissen ouders, personeelsleden en leerlingen mee over hoe alle scholen binnen ons samenwerkingsverband (SWV) zorgen dat er voor alle leerlingen in de regio een zo passend mogelijke onderwijsplek is. In het zogenaamde ondersteuningsplan (OP) staat o.a. hoe het geld en de expertise verdeeld wordt onder de scholen en hoe de scholen samenwerken in het optimaliseren van het Passend Onderwijs. (www.infowms.nl)

In schooljaar ‘17-’18 is het OP vastgesteld voor een termijn van 4 jaar. Vorig schooljaar heeft de Onderwijsinspectie bekeken hoe de uitwerking van dit plan nu gaat. De uitkomsten van dit onderzoek verwachten we dit najaar. In het huidige schooljaar ligt de nadruk enerzijds op de Code Goed Bestuur / Good Governance die voorschrijft dat er een Raad van Toezicht komt voor het SWV bestaande uit onpartijdige toezichthouders. Dit najaar vindt de werving en selectie van leden van de nieuwe Raad van Toezicht plaats.

 

Anderzijds richt de OPR zich op de werving van haar eigen leden. We hebben op dit moment plek voor 2 personeelsleden en 4 ouders en/of leerlingen. We zoeken mensen met hart voor Passend Onderwijs in onze regio. Vooral ouders/leerlingen en personeelsleden uit de volgende scholen wordt gevraagd te reageren. Hierdoor kan een vertegenwoordiging van elke school aan tafel zitten: Schoonoord, CCZ, CLZ, HNL, Jordan MLU, Beukenrode, Revius Wijk, Berg en Bosch.

De OPR vraagt jaarlijks ongeveer zes dagdelen werk en geeft een passende vergoeding. Ervaring met beleidsstukken is niet noodzakelijk.

Wanneer u iemand kent of bent met interesse kunt u dit kenbaar maken bij de MR van uw eigen school of via opr@swv-vo-zou.nl

 

Meer informatie over de vacatures vindt u op www.swv-vo-zou.nl/het-swv/opr/opr-zoekt-nieuwe-leden/.