Informatieavond Revius Wijk 19 november a.s.

12-11-2019
Op dinsdag 19 november a.s. van 19.00-21.00 uur organiseren wij een informatieavond voor ouders van kinderen uit groep 8. Deze avond is bedoeld om ouders goed te informeren over de mogelijkheden die de school hun kind kan bieden.

Opzet van de avond

Na de ontvangst met koffie en thee krijgt men gezamenlijk algemene informatie over de school, de overstap en de aanmeldprocedure. Vervolgens kan men een keuze maken uit diverse informatierondes om over een aantal onderwerpen meer te weten te komen:

  • Revius Wijk, altijd dichtbij. Dicht bij de leerling: Hoe zit dat?
  • Mijn kind heeft extra uitdaging nodig
  • Mijn kind heeft extra zorg en ondersteuning nodig
  • Hulp bij plannen en huiswerk
  • Het tutoraat

Ook kan gekozen worden voor een rondleiding door de school die opgebouwd is in leerhuizen. Elk leerhuis biedt ruimte aan een specifieke opleiding en leerjaar of leerjaren.

Aanmelden en overige belangrijke data

Via https://www.reviuswijk.nl/informatieavond-voor-ouders-van-kinderen-uit-groep-8/ kunnen ouders zich voor deze informatieavond aanmelden en een keuze maken uit de informatierondes.

Naast deze informatieavond organiseert de school ook een open lesmiddag voor groep 8 leerlingen op vrijdag 22 november a.s., een open avond tweetalig onderwijs op dinsdag 10 december en een algemene open avond op dinsdag 14 januari. Ouders èn kinderen zijn van harte welkom tijdens deze twee open avonden.

Speciaal voor ouders die de school graag ‘in bedrijf’ zien, organiseert men ouderrondleidingen onder schooltijd, aanmelden hiervoor kan via de site vanaf 22 november.