ONLINE Informatieavond ouders groep 8

26-10-2021
Groep 8-leerlingen maakten kennis met onze school tijdens de open lesmiddag op vrijdag 12 november jl.

Graag willen wij ook ú, als ouder, de mogelijkheid bieden ons te leren kennen. Dit doen wij tijdens een ONLINE informatieavond waarbij wij u algemene informatie geven over onze school. Daarnaast kiest u voor 2 informatierondes om meer te weten te komen over een voor u interessant onderwerp.

Tot het moment waarop de coronamaatregelen aangescherpt werden, hadden wij de intentie deze avond fysiek aan te bieden. Nu de regels sinds dit weekend veranderd zijn, kiezen wij ervoor deze avond digitaal te verzorgen. Alle ouders die zich hadden aangemeld voor maandagmiddag 13.30 uur zijn hierover via de mail geïnformeerd. Uiteraard kunt u zich nog steeds aanmelden voor de online avond, stuurt u dan een berichtje naar reviuswijk@reviuswijk.nl.

We bieden de volgende informatierondes aan, deze kunt u volgen na de algemene informatieronde waarmee we starten:

  • Revius Wijk, altijd dichtbij. Dichtbij de leerling; hoe zit dat?
  • Mijn kind heeft extra uitdaging nodig!
  • Mijn kind heeft extra zorg en ondersteuning nodig!
  • Hulp bij plannen en huiswerk
  • Het tutoraat
  • Rondleiding (vervallen omdat er geen fysieke ontvangst mogelijk is)

U kunt zelf kiezen welke ronde u als eerste of tweede volgt. Dit wijst zich vanzelf zodra u digitaal aansluit bij de algemene presentatie. Deze start om 19.00 uur en de inloggegevens hiervoor ontvangt u dinsdag van ons. De avond is rond 20.45 uur afgelopen.