Extern vertrouwenspersoon

De externe vertrouwenspersoon heeft geen arbeidsrechtelijke of bestuurlijke binding met de school en neemt dus een onafhankelijke positie in. Hij/zij kan worden ingeschakeld door het bevoegd gezag indien er een klacht is ingediend bijvoorbeeld met betrekking tot seksuele intimidatie.

De externe vertrouwenspersoon kan ook door ouders of verzorgers worden ingeschakeld als inschakeling van de intern vertrouwenspersoon niet opportuun is.

Daarnaast kan de extern vertrouwenspersoon door medewerkers verbonden aan de school worden ingeschakeld.

Ook kunnen de intern vertrouwenspersonen (die verbonden zijn aan de school) een beroep doen op de extern vertrouwenspersoon ter advisering.

Bij de CVO Groep Zuidoost-Utrecht is gekozen voor Drs. M. van Gils als extern vertrouwenspersoon.

Zij is psycholoog en heeft een eigen praktijk in Abcoude.

Haar praktijktelefoonnummer is : 0294 288575

Haar e mail adres is: marionvangils@upcmail.nl