Extern vertrouwenspersoon

De externe vertrouwenspersoon heeft geen arbeidsrechtelijke of bestuurlijke binding met de school en neemt dus een onafhankelijke positie in.

In eerste instantie kan een medewerker terecht bij de interne vertrouwenspersoon van de eigen school.

Maar, er kunnen zich situaties voordoen waarbij dat om verschillende redenen niet kan. In die gevallen kan een medewerker terecht bij de externe vertrouwenspersoon.
Daarbij gaat het om situaties op het terrein van ongewenste omgangsvormen in de omgang, communicatie en wijze van leidinggeven, die hem/haar hebben gekwetst en tot doel of gevolg hebben dat hij/zij zich niet veilig voelt op het werk.
De externe vertrouwenspersoon is dus niet bedoeld voor privéproblemen, arbeidsconflicten, problemen vanwege de werkdruk of een reorganisatie en/ of het melden van misstanden. Toch zal de externe vertrouwenspersoon ook in deze gevallen alle ruimte bieden voor het verhaal en emoties. Regelmatig blijken ongewenste omgangsvormen door een arbeidsconflict, reorganisatieprobleem of probleem van te hoge werkdruk heen te lopen. De externe vertrouwenspersoon is er dan voor het onderdeel ongewenste omgangsvormen.
Wanneer de melder met betrekking tot het arbeidsconflict, reorganisatieprobleem of probleem van te hoge werkdruk specifieke hulp nodig heeft, dan verwijst de externe vertrouwenspersoon de melder door.

Ook voor zaken die te maken hebben met mogelijke integriteitsschendingen kan de externe vertrouwenspersoon worden ingeschakeld. De externe vertrouwenspersoon heeft dus als enige een gecombineerde rol van vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen (VPO) en vertrouwenspersoon integriteit (VPI).

De externe vertrouwenspersoon is niet verantwoordelijk voor het werkklimaat, de sfeer en de (on)gewenste omgangsvormen op de werkvloer. Veel meer is hij/zij de thermometer van de organisatie die aan het management aangeeft:

  • wat hij/zij weet dat speelt vanuit de casuïstiek die hij/zij van melders hoort;
  • wat hem/haar vanuit zijn/haar kennis van ongewenste omgangsvormen opvalt en wat dit betekent voor de veiligheid en het werkplezier van de medewerkers;
  • welke gevolgen dit voor de school kan hebben;
  • welke maatregelen het management in dezen zou kunnen nemen.

Naast medewerkers kan de onafhankelijke externe vertrouwenspersoon door ouders of verzorgers worden ingeschakeld als inschakeling van de interne vertrouwenspersoon niet opportuun is.
Ook kunnen de interne vertrouwenspersonen (die verbonden zijn aan de school) een beroep doen op de externe vertrouwenspersoon ter advisering.

Bij de CVO Groep Zuidoost-Utrecht is gekozen voor Monique van de Graaf als externe vertrouwenspersoon.

Haar telefoonnummer is: 06-28 44 30 84 (gelieve eerst app-bericht te sturen)

Haar e mail adres is: info@hartvoorarbeid.nl