Verkort lesrooster 7 x 40 minuten. Voortgangsbesprekingen.

25-08-2021