Verkort lesrooster 6 x 40 minuten (7e en 8e lesuur vervallen). Voortgangsbesprekingen docenten

12-07-2022