Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021

20-09-2021
Het coronavirus beheerst al meer dan een jaar onze samenleving. Ook voor jongeren heeft dit verstrekkende gevolgen.

De GGD’en in Nederland willen de impact van corona op de gezondheid, leefstijl en het welzijn van jongeren in kaart brengen. GGD regio Utrecht voert daarom in september-oktober 2021 een online vragenlijstonderzoek uit onder leerlingen van klas 2 en 4 van scholen voor voortgezet onderwijs in de regio Utrecht: de Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021. Ook op onze school vindt dit onderzoek plaats. Lees verder