Algemene bereikbaarheid van de school

15-12-2020

Tijdens de periode van (gedeeltelijke) schoolsluiting wegens corona zijn wij telefonisch wellicht beperkter bereikbaar. Krijgt u telefonisch geen contact, dan kunt u op werkdagen een bericht sturen aan reviuswijk@reviuswijk.nl. Dit mailadres wordt elke werkdag meermaals gelezen.