Alcohol en drugs preventie Revius Wijk

13-10-2022
Op landelijke en regionale media wordt vaak gemeld dat jongeren het niet gemakkelijk hebben. Als jongeren prestatiedruk voelen en daardoor stress oplopen en zelfs depressief worden, nemen ze, zo lijkt het, vaker hun toevlucht tot verslavingsgedrag: even het hoofd leeg bij het gamen, door een blowtje of door alcohol te drinken.

Sven Baijens, directeur van Revius Lyceum Wijk, vertelt: “Ze hebben het niet gemakkelijk. De toekomst van deze jongeren staat onder druk. Ze zien veel op zich afkomen, problemen ver weg en dichtbij: klimaat, werkgelegenheid, geldzorgen, eventueel ouders in scheiding, huisvesting, oorlog in Oekraïne. Niet zo gek dat sommigen dan voor de korte termijn kiezen en zich even lekker laten gaan.”

Het is bekend dat drugs en alcohol een slechte invloed hebben op de ontwikkeling van het puberbrein. Voor jongeren is dat echter een ‘ver van mijn bed’-show. Zoals je van pubers kunt verwachten (dat hoort bij de fase in hun ontwikkeling), denken ze nog niet aan de gevolgen voor later. Of ze denken: dat gebeurt bij een ander, maar niet bij mij.

Net als op veel scholen zien we op Revius Wijk ook dat een groeiende groep jongeren minder gemotiveerd raakt voor school doordat zij afgeleid zijn van wat voor later belangrijk is. Ze kiezen voor de snelle kick van alcohol en drugs, of gamen soms de halve nacht door. Het gevolg is, dat hun kansen op een diploma minder worden, dat ze soms afglijden naar een lager niveau, of thuiszitter worden. Ook is altijd de kans aanwezig dat ze in de criminaliteit terecht komen. Dat laatste wordt al langer in heel Nederland gesignaleerd, maar ook steeds meer in Wijk: jongeren die ingezet worden als loopjongen voor drugsdealers. Zit je eenmaal in zo’n omgeving, dat wordt het steeds lastiger om daar weer uit te komen en alsnog voor jezelf te kiezen.

Dit is voor Revius Wijk, maar ook voor de maatschappij, een grote zorg. “Wij kunnen dit als school ook zeker niet alleen”, aldus Sven Baijens. “De ouders/verzorgers zijn degenen die de opvoeding op dit vlak voor hun rekening moeten nemen, maar dat is niet altijd gemakkelijk. Het helpt dus als wij als school naast hen gaan staan en ook een deel van het verhaal duidelijk maken aan de leerlingen. Drugs en alcohol op school zijn niet toegestaan, wij handhaven daarin, maar belangrijker nog vinden wij het om aandacht te schenken aan de redenen die achter dit (vlucht-)gedrag zitten: wat is er aan de hand?”

Team Begeleiding & Ondersteuning besteedt hieraan aandacht, door inzet van medewerkers en door voorlichting, samen met de gemeente, Jellinek en Trimbos. De school organiseert interactief toneel voor de bovenbouwleerlingen, ouderavonden om ouders te voorzien van tips en feiten waardoor ze een gesprek kunnen voeren met hun kind en in de onderbouw de lessenserie Fris op school.

Op 3 november is er een ouderavond voor de ouders van bovenbouwleerlingen en op 24 november voor ouders van leerlingen uit het eerste en tweede leerjaar. Ouders worden via de mail uitgenodigd.